PRESTATIVO AS
Uavhengig rådgiving og strategihjelp
Er dere digitalt modne?
Kjenner du deg igjen i de 5 påstandene under? Eller er dere langt ifra i ett eller flere av dem?  
Det kan gi en pekepinn om hvor dere bør starte arbeidet, eller ha fokus.
1. Vi har god kontroll på kundene/brukernes endrede digitale vaner og har en klar plan på hvordan vi skal møte disse.  Vi bruker markedsføring for å tiltrekke, engasjere og samarbeide med dem.  Vi ser på konkurrenter også utenfor vår egen bransje og vi samarbeider ofte for å gi en større total verdi. 
2. Vår IT strategi er fokusert på hvordan vi kan bruke dataene våre for å skape ny verdi. Data blir sett på som en strategisk verdi som vi bygger over tid og vi har klare mål om hva de strategisk skal brukes til. Vi bruker i stor grad data som fremskaffes på tvers av de forskjellige avdelinger/enheter og vi vurderer nye teknologiske investeringer i forhold til hvordan de vil påvirke den verdien vi kan gi til kundene/brukerne våre.
3. Vi har klare måltall (KPI) og de viktigste av dem kan vi måle omtrent i sanntid. Måltallene er satt på bakgrunn av vår overordnede strategi og det som er viktig for oss å fokusere på. Måltallene handler ikke bare om økonomi, men er også fokusert på kunde/brukertilfredshet og andre ting som er viktige i vår langsiktige strategi.
4. Vi har funnet en god metode for å gjøre endringer og utvikle oss i raske sykluser, slik at vi raskt kan se om vi er på rett vei eller ta grep om det viser seg at innovasjons prosjekter er i ferd med å gå utover sine kostnads/tidsrammer. Vi tester og har god måling underveis. Vi har kultur for å feire både dårlige og gode resultater. Lærdom er enkelt tilgjengelig på tvers av organisasjonen.
5. Vår forretningsmodell og strategiplan blir jevnlig gjennomgått. Vi følger med på det som skjer også utenfor vår bransje, om det er endrede vaner eller det kommer opp noen helt uventede konkurrenter som nytter helt andre forretnings modeller. Vi er til en hver tid opptatt av hvilken verdi vi leverer og om dette er det kundene/brukerne også vil etterspørre fremover. 
Skiller det seg ut noen områder som dere absolutt skulle ha arbeidet mer med?
Litt i tvil om hvordan du skal gripe det an? Les litt i bloggen eller ta kontakt om du vil ha en gratis strategisamtale.

Testen er laget med utgangspunkt i den nye boken til Prof. David Roger, Columbia business school, "The Digital Transformation Playbook" Her ser han på hvordan man kan tenke i forhold til en ny digital transformasjon i bedriften/ organisasjonen.  De største endringene for bedriftene/organisasjonene mener han kommer innen disse områdene:  Kunder, Konkurrenter og konkurranse, Data, Innovasjon og Verdier.